Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine VisečeMreže na naslovu www.visečemreže.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. S spletno trgovino VisečeMreže upravlja podjetje Pogla d.o.o..

CENE, OPIS IZDELKOV
Vse cene so v EUR, vključujejo davek na dodano vrednost (DDV) in veljajo v trenutku potrditve naročila. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, besedilu in tehničnih opisih brez predhodnega obvestila. Naročanje poteka v slovenskem jeziku. Sklenjena naročila, pogodbe in računi se arhivirajo na sedežu podjetja Pogla d.o.o.. Kupec lahko pridobi kopijo na podlagi zahtevka po elektronski pošti [email protected] .

DOSTAVA
Blago dobavljamo preko GLS v nekaj dnevih po naročilu oziroma po plačilu predračuna na želeni naslov. Pridržujemo si pravico do spremembe dostavnega partnerja.

Dostava v Sloveniji

Prevozni stroški za naročila pod 100 EUR znašajo 4,92 EUR za posamezno pošiljko.

Dostava v ostale države

Prevozni stroški za naročila izven Slovenije znašajo 9,80 EUR ne glede na višino naročila.

PLAČILO

Izberete način plačila.
– Po povzetju z gotovino: kupnino poravnate dostavnemu podjetju. Račun prejmete ob prevzemu in plačilu pošiljke skupaj s poštnino.
– Po predračunu: na email prejmete potrditev naročila, na katerem so tudi podatki za nakazilo:

Pogla d.o.o.
IBAN: LT62 3250 0664 8209 9610
BIC: REVOLT21

Sklic: številka naročila

Vaše naročilo bo dobavljeno po plačilu predračuna.

ODSTOP OD NAKUPA BLAGA BREZ NAVEDBE RAZLOGA

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prejema blaga odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. To stori z nedvoumno izjavo, iz katere izhaja, da odstopa od pogodbe. Izjavo pošlje na email [email protected]. Podjetje po elektronski pošti potrošniku nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora podjetju vrniti blago v 14 dnevih od odstopa od pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Podjetje lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Naslov za vračilo blaga: Pogla d.o.o. Gornji Rudnik I 1, 1000 Ljubljana, email: [email protected].

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani  in v originalni, nepoškodovani in nepolepljeni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo. Priložena mora biti kopija računa.

STVARNA NAPAKA

Odgovornost za stvarne napake

Prodajalec, podjetje Pogla d.o.o., potrošniku izroči blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Uveljavljanje pravic iz naslova stvarnih napak

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki potrošnik prodajalcu sporoči na email [email protected] ali na telefon 068135940.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Rok za ugoditev potrošnikove zahteve v zvezi s stvarno napako

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, podjetje čimprej, najpozneje pa v roku osmih dni ugodi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje pisno odgovori potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Več o stvarnih napakah najdete v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Posredovane osebne podatke bomo varovali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2). Uporabljali jih bomo izključno v namene nemotenega poteka naročil, za prilagoditev delovanja spletne strani vašim interesom in za obveščanje o novostih in ugodnostih na podlagi vaše privolitve. V nobenem primeru jih ne bomo posredovali v druge namene ali tretji osebi.

V skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. To izjavo potrdite v sklopu registracije. Več o varovanju osebnih podatkov v skladu z GDPR si preberite v Izjavi o zasebnosti.

VSEBINA SPLETNEGA MESTA
Vsebina, ki se nahaja na spletnem mestu je informativnega značaja in služi predvsem informiranju. Podjetje Pogla d.o.o. se obvezuje, da bo storilo vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC
Vsi podatki, slike in besedila v spletni trgovini VisečeMreže so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi drugih podjetij so v njihovi lasti.

SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB
Pogla d.o.o. ne prevzema odgovornosti za možnost dostopa oziroma za vsebino spletnih strani, ki jih priporoča. Povezave z drugimi spletnimi stranmi so navedene zgolj kot pomoč uporabnikom. Te strani uporabljate na lastno odgovornost.

SPREMEMBE POGOJEV
Pogla d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje.

Obravnava pritožb in reševanje sporov

 1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.
 2. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
 3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
  Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
 4. Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov [email protected]
 5. Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

INFORMACIJE
Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na [email protected]. Z veseljem bomo odgovorili na zastavljena vprašanja, predloge in želje.

ZAKLJUČEK
Z vstopom na spletno stran soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

PODATKI PODJETJA

Pogla d.o.o.
Gornji Rudnik I 1
1000 Ljubljana

Davčna številka: SI37232517 (Podjetje je davčni zavezanec)
Matična številka: 8492697000

Poslovni račun odprt pri: Revolut LTD.
IBAN: LT62 3250 0664 8209 9610
BIC: REVOLT21

Podjetje je registrirano pri registrskem organu: AJPES, izpostava Ljubljana

Šifra glavne dejavnosti: 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

Vpisi v register:
30.08.2019 14:50 – vpis ustanovitve subjekta vpisa – 2019/33873
18.09.2019 13:44 – splošni vpis spremembe – 2019/36679