Navodila za uporabo visečih mrež s palico

Pri uporabi visečih mrež s palico poskrbite za varno uporabo. Natančno preberite navodila  in jih upoštevajte.

Vrvi ob koncu viseče mreže s palico morajo biti čim bolj naravnane, da se med seboj ne zapletajo. Nikakor ne smejo biti zavozlane. Viseče mreže s palico se po uporabi sčasoma raztegnejo, in sicer od 5 % do 10 %. Viseča mreža s palico mora biti pritrjena pravilno, v skladu z navodili, ki so na pritrditvenem setu. Ko v viseči mreži ležite, mora biti le ta od 30 do 50 cm nad tlemi. Nikoli ne smete prekoračiti maksimalne nosilnosti!

Za maksimalno udobje se na visečo mrežo uležite diagonalno. Nikoli se nanjo ne uležete najprej z nogami. Na viseči mreži ne stojte in se na njej ne igrajte. Med vrvi ne dajajte glave.

Navodila za varno uporabo visečih mrež s palico

Uporabljajte samo varna stojala ali pritrditvene sete za namestitev viseče mreže. Pritrditveni set naj namesti za to strokovno usposobljena oseba. Redno je potrebno preverjati ustreznost pritrditve. V primeru, da se je karkoli poškodovalo, je potrebno posamezne dele ustrezno zamenjati. Viseča mreža s palico zagotavlja dolgotrajno varno uporabo samo ob pravilni uporabi. V kolikor presegate maksimalno nosilnost viseče mreže s palico, je izpostavljena močnemu direktnemu soncu ali se uporablja na vlažnih področjih, se viseči mreži s palico lahko skrajša življenjska doba. Tkanina in vrvi se sčasoma obrabijo, zato pred uporabo preverite, da ne boste presegli maksimalno nosilnost viseče mreže s palico. V kolikor se to zgodi, varnost ni več zagotovljena. Nikoli ne puščajte otrok v viseči mreži s palico brez nadzora. Viseče mreže s palico ne smete uporabljati kot gugalnico, za gimnastične vaje, prav tako po njej ne smete plezati. Vedno je potrebno upoštevati vsa v tekstu navedena navodila in razvidna iz slik. V kolikor navodil ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb, za kar proizvajalec ne jamči. Ta navodila obdržite in jih posredujte vsem, ki bodo uporabljali visečo mrežo s palico.

Navodila za vzdrževanje

Podrobnosti glede vzdrževanja visečih mrež in stolov si preberite tukaj.