Navodila za uporabo visečih stolov

Pred vsako uporabo visečih stolov je potrebno upoštevati natančna navodila.  Le tako si zagotovite varno uporabo in dolgotrajno življenjsko dobo visečega stola.

Najprej namestite zanke visečega stola na vsako stran palice, in sicer v zarezo na palici. Vrvi ob koncu visečega stola morajo biti čim bolj naravnane, da se med seboj ne zapletajo. Nikakor ne smejo biti zavozlane. Blago visečega stola se po uporabi sčasoma raztegne, in sicer od 5 % do 10 %. Viseči stol mora biti pritrjen pravilno, v skladu z navodili, ki so na pritrditvenem setu. Nikoli ne smete prekoračiti maksimalne nosilnosti! Na viseči stol se nikoli ne namestite najprej z nogami.

Na visečem stolu ne stojte in se na njem ne igrajte. Med vrvi ne dajajte glave.

 

Navodila za varno uporabo visečih stolov

Uporabljajte samo varna stojala ali pritrditvene sete za namestitev visečega stola. Pritrditveni set naj namesti za to strokovno usposobljena oseba. Redno je potrebno preverjati ustreznost pritrditve. V primeru, da se je karkoli poškodovalo, je potrebno posamezne dele ustrezno zamenjati. Ne nameščajte kovinskih delov skupaj, npr. kovinski karabin na kovinski pritrditveni obroč visečega stola. V kolikor boste storili to, bo ob drgnjenju dveh kovin nastal poseben, moteč zvok. Viseči stol zagotavlja dolgotrajno varno uporabo samo ob pravilni uporabi. V kolikor presegate maksimalno nosilnost visečega stola, je izpostavljen močnemu direktnemu soncu ali se uporablja na vlažnih področjih, se mu lahko skrajša življenjska doba. Tkanina in vrvi se sčasoma obrabijo, zato pred uporabo preverite, da ne boste presegli maksimalno nosilnost visečega stola. V kolikor se to zgodi, varnost ni več zagotovljena. Nikoli ne puščajte otrok v visečem stolu brez nadzora. Visečega stola ne smete uporabljati kot gugalnico, za gimnastične vaje, prav tako po njem ne smete plezati. Vedno je potrebno upoštevati vsa v tekstu navedena navodila in navodila razvidna iz slik. V kolikor navodil ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb, za kar proizvajalec ne jamči. Ta navodila obdržite in jih posredujte vsem, ki bodo uporabljali viseči stol.

Vzdrževanje visečih mrež in stolov

Podrobnosti glede vzdrževanja visečih mrež in stolov si preberite tukaj.