Navodila za uporabo potovalnih visečih mrež

Potovalna viseča mreža mora biti pritrjena pravilno, v skladu z navodili, ki so na pritrditvenem setu. Ko v viseči mreži ležite, mora biti le ta od 40 cm nad tlemi. Nikoli ne smete prekoračiti maksimalne nosilnosti!

Za maksimalno udobje se na visečo mrežo uležite diagonalno. Nikoli se nanjo ne uležete najprej z nogami. Na viseči mreži ne stojte in se na njej ne igrajte. Med vrvi ne dajajte glave.

 

Navodila za varno uporabo potovalne viseče mreže

Uporabljajte samo varna stojala ali originalne sete za namestitev potovalne viseče mrež. Visečo mrežo naj namesti za to strokovno usposobljena oseba. Redno je potrebno preverjati ustreznost pritrditve. V primeru, da se je karkoli poškodovalo, je potrebno posamezne dele ustrezno zamenjati. Potovalna viseča mreža dolgotrajno varno uporabo samo ob pravilni uporabi. V kolikor presegate maksimalno nosilnost potovalne viseče mreže, je izpostavljena močnemu direktnemu soncu ali se uporablja na vlažnih področjih, se potovalni viseči mreži lahko skrajša življenjska doba. Najlon se sčasoma obrabi, zato pred uporabo preverite, da ne boste presegli maksimalno nosilnost viseče mreže. V kolikor se to zgodi, varnost ni več zagotovljena. Nikoli ne puščajte otrok v potovalni viseči mreži brez nadzora. Potovalne viseče mreže ne smete uporabljati kot gugalnico, za gimnastične vaje, prav tako po njej ne smete plezati. Vedno je potrebno upoštevati vsa v tekstu navedena navodila in navodila, razvidna iz slik. V kolikor navodil ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb, za kar proizvajalec ne jamči. Ta navodila obdržite in jih posredujte vsem, ki bodo uporabljali potovalno visečo mrežo.

Navodila za vzdrževanje

Podrobnosti glede vzdrževanja visečih mrež in stolov si preberite tukaj.