Izjava o zasebnosti

Varovanje osebnih podatkov v skladu z GDPR (od 25. 8. 2018 dalje) 

V skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. To izjavo potrdite v sklopu registracije s klikom na gumb: Registracija + privolitev z GDPR.

Podjetje Pogla d.o.o., davčna številka 37232517, matična številka 8492697000 (v nadaljevanju: »Pogla d.o.o.«) ima dolgoletne izkušnje na področju prodaje visečih mrež (viseče mreže in viseči stoli, nameščanje visečih mrež). Vsem kupcem želi omogočiti prejemanje e-novic, v katerih jih bo seznanjala o novostih in novicah s področja opremljanja in urejanja vrtov, balkonov in teras.

Podjetje Pogla d.o.o. (Matic Pogladič in upravljavec) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov ter jih uporablja izključno za namene, za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkrilo nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.

Podatki, ki jih zbiramo od vas so sledeči:

 • Ime in priimek
 • E-mail
 • Naslov
 • Telefon.

Lahko pa tudi: Naslov podjetja in davčna številka podjetja.

Podatki, ki jih zbiramo so nujni za izvedbo naročila.

Opozorilo: obveščamo vas, da je podajanje osebnih podatkov povsem prostovoljno. V kolikor ne želite, da vaše podatke hranimo in jih obdelujemo za namene obdelave naročila, se lahko poslužite opcije Prijava kot gost.

V okviru registracije in strinjanja z navedenimi pogoji v tem dokumentu, boste vpisali vse potrebne informacije : ime, priimek, elektronski naslov, nadalje pa še naslov in vašo telefonsko številko.

Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo

 • obveščanje o stanju naročila,
 • obveščanje o stanju morebitne reklamacije,
 • odgovarjanje na vaša zastavljena vprašanja,
 • obveščanje o ugodnostih in popustih ter posebnih ugodnostih, o novih produktih, o morebitnih dogodkih, obveščanje o poteku morebitne prodajne akcije (opcijsko).

Obdelava osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

S klikom na gumb Registracija + strinjanje z obdelavo osebnih podatkov prostovoljno soglašate z vključitvijo v seznam obveščanjaSeznanjeni ste, da se bodo vaši osebni podatki obdelovali izključno s strani Pogla d.o.o. in ne bodo posredovani tretjim osebam. Pri tem soglašate tudi, da dovoljujete posredovanje podatkov kurirski službi (Pošta Slovenije, GLS, druga hitra pošta) za namene izvedbe naročila. Pri tem je na naslovnici paketa zapisano sledeče: Ime in priimek, Naslov, poštna številka in naslovna pošta, lahko pa tudi telefonska številka.

S potrditvijo te privolitve (to je s klikom na gumb: Registracija + strinjanje z obdelavo osebnih podatkov) nadalje izrecno soglašate, da Pogla d.o.o. vaše osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

 • obveščanje o stanju naročila,
 • obveščanje o stanju morebitne reklamacije,
 • odgovarjanje na vaša zastavljena vprašanja,
 • obveščanje o ugodnostih in popustih ter posebnih ugodnostih, o novih produktih, o morebitnih dogodkih, obveščanje o poteku morebitne prodajne akcije (opcijsko).

S potrditvijo vseh izbir ali s klikom na gumb Registracija + strinjanje z obdelavo osebnih podatkov te privolitve izjavljate, da ste starejši/-a od 16 let in da so informacije, ki jih podajate, resnične in verodostojne.

Hramba podatkov

Pogla d.o.o. hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Pogla d.o.o. hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo nakupa še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi zaradi zagotavljanja morebitnih pravnih zahtevkov. Pogla d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Privolitev podate s prijavo na e-novice, s strinjanjem ob vpisu v registracijo ali v fizični obliki.

Pogla d.o.o. lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah podjetja Pogla d.o.o. tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov podjetja, ki so zagotavljanje kvalitete storitev in oglaševanje. Pogla d.o.o. hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi.

Podatke, ki jih posredujete Pogla d.o.o. na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Vaše pravice

Pogla d.o.o. skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vsakemu posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje, zagotavlja naslednje pravice:

 • Zahtevati vpogled v osebne podatke,
 • Zahtevati potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki,
 • Zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov
 • Zahtevati izbris osebnih podatkov, razen če so podlaga za obdelavo osebnih podatkov po zakonu,
 • Zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, razen če so podlaga za obdelavo osebnih podatkov po zakonu,
 • Zahtevati prenos osebnih podatkov,
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga za obdelavo osebnih podatkov pogodba ali zakonsko določilo,

Zgoraj navedeno lahko zahtevate s pošto na naslov Pogla d.o.o., Gornji Rudnik I 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: [email protected]

V kolikor menite, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov, imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu.

Pogla d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 750 mesecev. Po tem času jih bo podjetje Pogla d.o.o. trajno izbrisalo.

Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Navedene pravice lahko uveljavljate brezplačno. Pogla d.o.o. lahko zaradi potrditve vaše identitete zahteva vaše podatke. Pogla d.o.o. mora o vaši zahtevi odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 1 mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ 2 dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju vas mora Pogla d.o.o. obvestiti, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko Pogla d.o.o. s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Kadarkoli lahko pisno ali na drug dogovorjen način zahtevate, da Pogla d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja. Pogla d.o.o. v takem primeru najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.

V kolikor po prejeti odločitvi Pogla d.o.o. menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri Pogla d.o.o. vložite obrazložen ugovor v roku 15 dni. Pogla d.o.o. mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v 5 delovnih dneh. Če Pogla d.o.o. ne odloči o vaši zahtevi v navedenem roku, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev Pogla d.o.o. odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov pri podjetju je Matic Pogladič. Pogla d.o.o. lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kontaktni podatki podjetja

Pogla d.o.o.

Gornji Rudnik I 1

1000 Ljubljana

068135940

[email protected]